Svalevinduet

DSI Hedehuset

Skrevet af om emnet Erhverv

DSI Hedehuset ligger i byen Mariager, og det er et bosted for børn, unge og voksne, hvor der er forskellige afdelinger alt efter om man er barn, ung eller voksen.

A-kasser er en af grundene til, at det danske system fungerer

Skrevet af om emnet Erhverv

Tryghed er et vidt begreb, der varierer meget alt afhængigt af, hvem man vælger at spørge. Dette skyldes, at tryghed som oftest er forbundet frygt. Frygt er netop en meget individuel ting, der gør, at det for mange kan være svært at sætte sig ind i hinandens frygt. For nogle kan frygt noget fuldstændig banalt, som andre overhoved ikke forstår, at man kan frygte, men det vil altså være noget langt mere dybdegående end blot den umiddelbare farer. På samme tid vil frygten også ændre sig i takt med, at…read more