A-kasser er en af grundene til, at det danske system fungerer

Skrevet af om emnet Erhverv

Tryghed er et vidt begreb, der varierer meget alt afhængigt af, hvem man vælger at spørge. Dette skyldes, at tryghed som oftest er forbundet frygt. Frygt er netop en meget individuel ting, der gør, at det for mange kan være svært at sætte sig ind i hinandens frygt. For nogle kan frygt noget fuldstændig banalt, som andre overhoved ikke forstår, at man kan frygte, men det vil altså være noget langt mere dybdegående end blot den umiddelbare farer. På samme tid vil frygten også ændre sig i takt med, at man bliver ældre. Der er nemlig stor forskel på hvilke bekymringer, man har i forskellige aldersgrupper. For eksempel vil det være normalt, at et barn er bange for hunde, da de både kan virke store og frygtindgydende, samt at børn sjældent forstår sig på, hvordan man ordentligt omgår sig dyr, og dermed har mange børn haft en uheldig oplevelse med hunde. Derimod vil børn sjældent frygte økonomiske problemer, som voksne oftest vil gøre det. For disse bekymringer er ikke nødvendige for børn at have, men derimod er der en forventning om, at forældre kan forsørge og passe på deres børn og dem selv. Det er også derfor voksne ofte frygter ting såsom arbejdsløshed og skattesmæk. Dog er der også løsninger på dette, da tryghed for mange er det vigtigste. For voksne er det dermed tryghed mod økonomisk fordærv og arbejdsløshed. Det er grunden til, at der er blevet opfundet a-kasser. Disse er netop for at skabe tryghed mod arbejdsløshed. Det er en del af det danske system, der overordnet set er bygget på tryghed. Dette er tydeligt at se, når man kigger på, hvordan velfærdssystemet er bygget op. Det er nemlig ideen om, at tryghed er det vigtigste. Der er nemlig et enormt økonomisk sikkerhedsnet forbundet med velfærdsstaten. Dette er ikke kun i form af a-kasser, men i virkeligheden også i form af kontanthjælp, SU og andre økonomiske ydelser.

Læs mere om dette på https://akassefinder.dk/

Med A-kasser forsvinder en del af frygten

Det er nemlig utrolig svært at leve et liv, hvor man skal gå i konstant frygt. Det kan hermed være svært at leve sit liv ordentligt, da man skal være i konstant forsvarsposition. Hermed kommer man også til at ofre en stor del af sig selv, for at kunne passe ind og ikke kæmpe for sine egne overbevisninger i frygten for at miste sit arbejde. Det skaber derfor en hel del frihed, når man har et sikkerhedsnet i form af A-kasser. Det gør, at man tør slippe sig selv mere fri, og man lever hermed også et mere kvalitetsbaseret liv.

Et samfund med a-kasser vil have gladere borgere

I takt med at livskvaliteten bliver højere, så vil borgerne også blive gladere. Det er trods alt det vigtigste i et samfund, og dermed er det også nødvendigt med sådan et sikkerhedsnet i form af a-kasser eller velfærdssystemet. I forhold til et land som USA, hvor der er langt mere ulighed og langt flere ulykkelige mennesker, da a-kasser ikke er nær så udbredte.